Træner truppen Sønderborg

Ole Nielsen Motion 1
Lars S. Hansen Motion 1, Motion og Teknik
Liss Holck Motion 2, Motion og Tur
Torben Holck Motion 2, Motion og Tur
Rene Becker Motion og Teknik
Svend Faaborg Motion og Tur, Motion og Teknik
Henrik Nielsen Motion 2, Motion og Tur
Tonny Blankschøn Motion og Tur
   
   

Træner truppen Nordborg

Tommy Frandsen Motion og Teknik, Børne og voksen hold
Helge Uhlmann Motion og Teknik, Børne og voksen hold