Spang bane

Banen ligger i Sønderborg på det gamle affalddeponi.
Der er fine parkeringsmulihgeder ved banen.
Kør efter adressen: Augustenborg Landevej 79A, 6400 Sønderborg

Spang bane historien

Igennem 2 år har der været arbejdet på at få etableret en mtb-bane på det gamle affaldsdeponi i Spang.

Brian Christensen fra Sønderborg Kommune tog i 2011 kontakt til MTB klubben i Sønderborg, med en forespørgsel om vi var interesseret i at lave en mtb-bane på området på det gamle affaldsdeponi. Penge var blevet givet fra staten til støtte af uorganiseret sport, hvilket vi kunne karakteriseres som på daværende tidspunkt. Vi nedsatte et udvalg bestående af Peter Grau, Sune Schneider, Lars Selmann Hansen og Kristian Nordstrøm. Vi udarbejdede en projektbeskrivelse som blev godkendt og var grundlaget for en bevilling på 115.000 kr. til etablering af en mtb-bane.

Sporet ligger ud til Augustenborg landevej og Sønderborg Planteskole på den store bakke. Det er kun den beplantede del vi må bruge.

Da pengene blev frigivet tog udvalget straks fat med arbejdet. Vi tog på banebyggerkursus ved Slettestrand med Esben Kronborg som vejleder. Her lærte vi rigtig meget og det er denne viden, der ligger til grund for banens design. Efter at banen var designet skulle vi vente på godkendelse fra Naturstyrelsen, da banen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Efter vi fik den endelige godkendelse i januar 2013 startede vi arbejdet med at sætte ca. 2.000 afmærksningspæle så man med gravemaskinen kunne lave banen som tiltænkt. Herefter blev gravearbejde sat i gang med en gravemaskine.

Den 18 Maj 2013 blev banen indviget med et MTB træf, samt et 3 timers hold løb.

// Baneudvalget.